Forebyggelse af mobning


Jeg holder oplæg, forældremøder, workshops for skolebørn og temadage om, hvordan man kan forebygge mobning på den lange bane. Mit fokus er på de voksnes rolle og fællesskabets betydning; fagfolk i tæt samarbejde med forældrene. Hvordan er vi gode rollemodeller helt fra børnene er små? Hvad kan forældre gøre? Hvad er det nye mobbesyn kontra det gamle? Hvad siger forskningen? Oplægget tilpasses naturligvis målgruppe og ønsker.

Jeg er uddannelseskonsulent i Mary Fonden og Red Barnet, hvor jeg afholder kurser og forældremøder om Fri for Mobberi.  

Fri for Mobberi henvender sig til pædagoger og lærere og ledere, som arbejder med børn i vuggestuer og dagpleje; børnehavebørn og børn i indskolingen. Fri for Mobberi har til formål at styrke børnefællesskabet og forebygge mobning.

Fri for Mobberi er baseret på det nye mobbesyn, som bl.a. forsker Helle Rabøl Hansen repræsenterer: Der findes ikke onde børn, kun onde mønstre. 

Læs mere på www.friformobberi.dk