Hvad tilbyder jeg?


Søger I en underviser med en stærk faglig profil, en solid teoretisk baggrund og benene solidt plantet i praksis – så læs videre. 

Jeg holder oplæg, forældremøder, personalemøder, workshops for pædagoger, dagplejere, forældre og lærere i dagtilbud og indskoling. 

Mine spidskompetencer er oplæg inden for Den Nye Styrkede Læreplan, viden om hjernen i pædagogikken, forebyggelse af mobning, relations kompetence, konflikthåndtering og forældresamarbejde – men jeg tager opgaver af meget forskellige art og målretter altid oplægget særlig til netop jer. 

Eksempler på oplæg: “Leg & Læring i dagtilbud”, “Vitamin N til børn – hvordan påvirker naturen vores trivsel og følelser”, “Spil hinanden gode – betydningen af gode kollegaer”, “Forældres rolle i klassens trivsel”, “Styrke-workshop – at fokusere på egne og andres styrker”, “Leg & Læring i dagtilbud” , “Hvad er demokrati i blehøjde?”, “Evaluering – hvad skal vi med det?” og “Vi blev ikke pædagoger for lønnes skyld, men hvorfor så?” 

Priseksempel:  P-møde og forældremøde a 1-3 timers varighed: 6000 kr , P-dag med oplæg og workshops: 8000 kr . Priser er + kørsel og moms. Jeg kører i hele landet.

Mine kunder siger:

Tine Sterup, leder Farum:

“Rikke er pædagogisk velfunderet og mestrer med et højt fagligt niveau, at formidle pædagogisk viden til en hel personalegruppe, så alle føler sig medinddraget og hørt. Rikke favner helt naturligt de input jeg kommer med som leder til ønske om oplæg og formår på fineste vis via sit oplæg at skabe rum for faglig udvikling og understøtte et fælles fagligt fundament, som personale og leder kan arbejde videre ud fra. Rikke formår at formidle det pædagogiske budskab så både pædagoger og medhjælpere bliver inspireret og kan reflektere over egen praksis.”

Lene Christensen, viceleder  Allerød Privatskole: 
“Rikke holdt på vores pædagogiske dag et oplæg om konflikter – konflikthåndtering i skolen. Rikke skitserede for alle ansatte på Allerød Privatskole de pædagogiske tendenser, det nye trivsels syn og fortalte om Amygdala – alarmknappen! Alt dette var med til at skabe en god og spændende eftermiddag med mange interessante drøftelser undervejs i oplægget.

Rikke gør det interessant og spændende, fordi hun er super kompetent, professionel og er god til at skabe balance mellem teori og praksis samtidig med, at vi blev inddraget undervejs.
Tak Rikke for en god eftermiddag, der helt sikkert kommer til at gøre en forskel  på Allerød Privatskole”

 

Bettina Taulan Nielsen, Leder:
“Vi var rigtig glade for Rikkes oplæg på vores forældremøde for vuggestue- og børnehaveforældre.
Vi bookede Rikke fordi vi gik i gang med at bruge ”fri for mobberi”, men oplægget er faktisk også fint til andre ting, for eksempel introduktion af den styrkede læreplan for forældre. Rikke fortalte om betydningen af børnefællesskaber, og forebyggelse af mobning. Forældrene var, efter mødet, meget begejstrede, og inspirerede til at bidrage til arbejdet med børnefællesskaber.”